TP Tele-Teltech sp. z o.o.

 

Gwarantujemy pełny asortyment materiałów i towarów do budowy sieci telekomunikacyjnych oraz – częściowo – sieci elektroenergetycznych. Wszystkie posiadane przez nas materiały i towary są produkcji polskiej i posiadają wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz gwarancje wynikające z obowiązujących norm i przepisów w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy

 

TP TELE-TELTECH sp. z o.o.

ul. Ks. Klimasa 8, 50-515 Wrocław

tel. +48 71 336 72 42, +48 71 336 01 31